Проектна документация за проекти от ЕС

Както на много вече е ясно подготовката и кандидатстването, по който и да било проект, в който се отпускат голяма сума субсидии от ЕС не е шега работа и дори питалите са на ясно, че много пъти само един миг невнимание или лек пропуск, може да доведе до отказ. За да не се стига до тези абсцеси е добре всеки кандидат за евро проект да направи няколко основни стъпки около подготовката.

Справки и информация кое, как и къде да подготвите може да намерите на много места, но най-конкретна, изчерпателна и пълна информация се дава само и единствено в институциите пряко свързани с проекти от ЕС. Така например за различните програми може ад се информирате в Дирекция Земеделие и гори; в Дирекция по Заетостта и други институции пряко свързани с конкретната област и дейност.

Като цяло цикъла около подготовката на даден проект за финансиране, без значение по коя Мярка е, може да бъде разделен на няколко основни етапа и те са:

  1. Подготовка на прилежащата за проектна документация, включително и подготовка на бизнес план и финансова обосновка. Основни акценти тук са проект и бизнес план. Ако става дума за постройка на къща, то архитектът ще направи плана, по начин, който да е съобразен с всякакви изисквания от евро-програмата, а това е определящо за положителна оценка и за последващо финансиране на проекта. За създаването на конкретен проект, съобразно европейските изисквания е важно мнението на специалистите, защото те имат поглед над нещата и това, какво е нужно в конкретния случаи. Работата на консултанта е свързана с познаването на нужните лимити, а усвояването на максимума от допустима субсидия е цел на всеки кандидат. Тук трябва да се обърне внимание и на това евро-проекта да не надвиши отпусканата субсидия, защото автоматично крие опасност за отпадане. Следващият важен момент е самата финансова обосновка по бизнес плана. Всяка грешка може ад е фатална и да доведе до отказ.
  2. Следващият етап е Десет дневен срок. В него документацията достига до експертите, които се залавят с неговото преглеждане. В случаи на неясноти те изпращат писмо до кандидата на проекта с искане за разяснения. Ако той от своя страна не отговори конкретно или в срок, рискува да загуби възможността за последващ етап на кандидатстване. В случаи на набавяне на нови документи може да се поиска и отсрочване на дадения дневен срок.
  3. Ключовият етап започва с подписване на договор с ДФЗ и старт по изпълнение на проекта и дадените дейности и управление. Тук започва реално изпълнение на дейности заложени в проекта, осигуряване на авансово плащане и самият му старт. Важна роля има консултанта, чиято задача е да следи и да подготвя необходимата документация. Трябва да се внимава и при изпълнението, защото ако даден разход не бъде доказан правомерно, то той остава за сметка на кандидатствалия по проекта.

Проект селски туризъм

Все повече станаха проектите, които биват финансирани от Европейският съюз и все по-масов става интереса на българите към различни от тях. По-конкретно в тази тема ще се спрем на проекта за селски туризъм и защо трябва да се насочваме именно към него. Неговите цели и задачи, както и реализация на Проект Селски туризъм, никак не са за пренебрегване от българите.

Съществуват няколко основни акцента, върху, които трябва да се обърне по-специално внимание и те са:

Като главна причина да се насочим именно към Проект Селски туризъм е доброто финансиране от страна на програми за подпомагане и безвъзмездна възможност за реализация;

Мярка 311 и 312 е водеща към момента от финансираните европроекти;

Страната ни България е смятана за главна и изключително благоприятна, за да бъде оправдано насочването ан голяма част от евросубсидиите за селски туризъм именно към нея.

Секторът е развит и позволява на предприемчиви хора да стартират, чрез инвестиране, а това дава идеална възможност за печалби;

На въпроса: Защо ПРОЕКТ Селски туризъм е така добра инвестиция, предлагаме и по-богата характеристика:

Селски туризъм е облагодетелстван със стабилна възможност за финансиране. Това става възможно, чрез програма „Развитие на селските район“ и познат още като Мярка 311/312. За всеки наел се с такова начинание се отпускат 70% безвъзмездно финансиране, за целта общата стойност от лична инвестиция не трябва да е над левовата стойност, която се отпуска в максимален размер от 400 000 евро.

Програма Селски туризъм, позволява финансиране за: реконструиране на стари къщи. В този план се включва преобразуването на такива в „Къща за гости“, както и изграждане на нова къща върху „гола“ поляна и създаването на чисто нова „Къща за гости“.

В тази програма са допустими разходи от А до Я, строително монтажните работи, пълно обзавеждане, закупуване на моторни превозни средства, създаване на басейни, озеленяване на дворно пространство и т.н.