Проект селски туризъм

Все повече станаха проектите, които биват финансирани от Европейският съюз и все по-масов става интереса на българите към различни от тях. По-конкретно в тази тема ще се спрем на проекта за селски туризъм и защо трябва да се насочваме именно към него. Неговите цели и задачи, както и реализация на Проект Селски туризъм, никак не са за пренебрегване от българите.

Съществуват няколко основни акцента, върху, които трябва да се обърне по-специално внимание и те са:

Като главна причина да се насочим именно към Проект Селски туризъм е доброто финансиране от страна на програми за подпомагане и безвъзмездна възможност за реализация;

Мярка 311 и 312 е водеща към момента от финансираните европроекти;

Страната ни България е смятана за главна и изключително благоприятна, за да бъде оправдано насочването ан голяма част от евросубсидиите за селски туризъм именно към нея.

Секторът е развит и позволява на предприемчиви хора да стартират, чрез инвестиране, а това дава идеална възможност за печалби;

На въпроса: Защо ПРОЕКТ Селски туризъм е така добра инвестиция, предлагаме и по-богата характеристика:

Селски туризъм е облагодетелстван със стабилна възможност за финансиране. Това става възможно, чрез програма „Развитие на селските район“ и познат още като Мярка 311/312. За всеки наел се с такова начинание се отпускат 70% безвъзмездно финансиране, за целта общата стойност от лична инвестиция не трябва да е над левовата стойност, която се отпуска в максимален размер от 400 000 евро.

Програма Селски туризъм, позволява финансиране за: реконструиране на стари къщи. В този план се включва преобразуването на такива в „Къща за гости“, както и изграждане на нова къща върху „гола“ поляна и създаването на чисто нова „Къща за гости“.

В тази програма са допустими разходи от А до Я, строително монтажните работи, пълно обзавеждане, закупуване на моторни превозни средства, създаване на басейни, озеленяване на дворно пространство и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *