Проектна документация за проекти от ЕС

Както на много вече е ясно подготовката и кандидатстването, по който и да било проект, в който се отпускат голяма сума субсидии от ЕС не е шега работа и дори питалите са на ясно, че много пъти само един миг невнимание или лек пропуск, може да доведе до отказ. За да не се стига до тези абсцеси е добре всеки кандидат за евро проект да направи няколко основни стъпки около подготовката.

Справки и информация кое, как и къде да подготвите може да намерите на много места, но най-конкретна, изчерпателна и пълна информация се дава само и единствено в институциите пряко свързани с проекти от ЕС. Така например за различните програми може ад се информирате в Дирекция Земеделие и гори; в Дирекция по Заетостта и други институции пряко свързани с конкретната област и дейност.

Като цяло цикъла около подготовката на даден проект за финансиране, без значение по коя Мярка е, може да бъде разделен на няколко основни етапа и те са:

  1. Подготовка на прилежащата за проектна документация, включително и подготовка на бизнес план и финансова обосновка. Основни акценти тук са проект и бизнес план. Ако става дума за постройка на къща, то архитектът ще направи плана, по начин, който да е съобразен с всякакви изисквания от евро-програмата, а това е определящо за положителна оценка и за последващо финансиране на проекта. За създаването на конкретен проект, съобразно европейските изисквания е важно мнението на специалистите, защото те имат поглед над нещата и това, какво е нужно в конкретния случаи. Работата на консултанта е свързана с познаването на нужните лимити, а усвояването на максимума от допустима субсидия е цел на всеки кандидат. Тук трябва да се обърне внимание и на това евро-проекта да не надвиши отпусканата субсидия, защото автоматично крие опасност за отпадане. Следващият важен момент е самата финансова обосновка по бизнес плана. Всяка грешка може ад е фатална и да доведе до отказ.
  2. Следващият етап е Десет дневен срок. В него документацията достига до експертите, които се залавят с неговото преглеждане. В случаи на неясноти те изпращат писмо до кандидата на проекта с искане за разяснения. Ако той от своя страна не отговори конкретно или в срок, рискува да загуби възможността за последващ етап на кандидатстване. В случаи на набавяне на нови документи може да се поиска и отсрочване на дадения дневен срок.
  3. Ключовият етап започва с подписване на договор с ДФЗ и старт по изпълнение на проекта и дадените дейности и управление. Тук започва реално изпълнение на дейности заложени в проекта, осигуряване на авансово плащане и самият му старт. Важна роля има консултанта, чиято задача е да следи и да подготвя необходимата документация. Трябва да се внимава и при изпълнението, защото ако даден разход не бъде доказан правомерно, то той остава за сметка на кандидатствалия по проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *